ဗုဒ္ဓဝေရီအလဇ္ဇနိဂ္ဂဟသဟနာဒရှုဘွယ်ကျမ်း

ဗုဒ္ဓဝေရီအလဇ္ဇနိဂ္ဂဟသဟနာဒရှုဘွယ်ကျမ်း
ရှင်စန္ဒိမာ


1170

Liked Times: 1170