ဘဒ္ဒန္တဝိမလ(မိုးကုတ်ဆရာတော်)

ကာယမီမံအလုပ်ပေးတရားတော်
ကာယမီမံအလုပ်ပေးတရားတော်
နှလုံးသွင်းမှန်မှုအလုပ်ပေးတရားတော်
နှလုံးသွင်းမှန်မှုအလုပ်ပေးတရားတော်
ပကတိမြွေနှင့်တိုက်မြေဥပမာပြအလုပ်ပေးတရားတော်
ပကတိမြွေနှင့်တိုက်မြေဥပမာပြအလုပ်ပေးတရားတော်
ဣန္ဒြေညှိနည်းအလုပ်ပေးတရားတော်(၁)
ဣန္ဒြေညှိနည်းအလုပ်ပေးတရားတော်(၁)
ဣန္ဒြေညှိနည်းအလုပ်ပေးတရားတော်(၂)
ဣန္ဒြေညှိနည်းအလုပ်ပေးတရားတော်(၂)
စိတ္တာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၁)
စိတ္တာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၁)
စိတ္တာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၂)
စိတ္တာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၂)
စိတ်(၁၄)မျိုးရှုပွားနည်း
စိတ်(၁၄)မျိုးရှုပွားနည်း
အရှိကိုအသိနှင့်ကိုက်အောင်လုပ်နည်း
အရှိကိုအသိနှင့်ကိုက်အောင်လုပ်နည်း
အရှုခံစိတ်(၁၃)မျိုးကို အရှုဉာဏ်မောဟစိတ်နဲ့ ဝိပဿနာရှုနည်း
အရှုခံစိတ်(၁၃)မျိုးကို အရှုဉာဏ်မောဟစိတ်နဲ့ ဝိပဿနာရှုနည်း
ပေါ်တော်စိတ်နှင့်ကိုယ်အသေကို ဝိပဿနာရှုနည်း
ပေါ်တော်စိတ်နှင့်ကိုယ်အသေကို ဝိပဿနာရှုနည်း
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(ဝါးနှစ်လုံးပွတ်ဥပမာပြ)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(ဝါးနှစ်လုံးပွတ်ဥပမာပြ)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၁)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၁)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၂)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၂)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၃)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၃)

Page 1 of 4