တရားတော်များ(Audio , MP-3)

ဘဒ္ဒန္တဝိမလ(မိုးကုတ်ဆရာတော်)

ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(ဝါးနှစ်လုံးပွတ်ဥပမာပြ)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(ဝါးနှစ်လုံးပွတ်ဥပမာပြ)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၁)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၁)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၂)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၂)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၃)
ဝေဒနာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၃)
ပေါ်တော်စိတ်နှင့်ကိုယ်အသေကို ဝိပဿနာရှုနည်း
ပေါ်တော်စိတ်နှင့်ကိုယ်အသေကို ဝိပဿနာရှုနည်း
စိတ္တာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၁)
စိတ္တာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၁)
အရှုခံစိတ်(၁၃)မျိုးကို အရှုဉာဏ်မောဟစိတ်နဲ့ ဝိပဿနာရှုနည်း
အရှုခံစိတ်(၁၃)မျိုးကို အရှုဉာဏ်မောဟစိတ်နဲ့ ဝိပဿနာရှုနည်း
အရှိကိုအသိနှင့်ကိုက်အောင်လုပ်နည်း
အရှိကိုအသိနှင့်ကိုက်အောင်လုပ်နည်း
စိတ်(၁၄)မျိုးရှုပွားနည်း
စိတ်(၁၄)မျိုးရှုပွားနည်း
စိတ္တာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၂)
စိတ္တာနုပဿနာရှုပွားနည်း(၂)
ဣန္ဒြေညှိနည်းအလုပ်ပေးတရားတော်(၂)
ဣန္ဒြေညှိနည်းအလုပ်ပေးတရားတော်(၂)
ဣန္ဒြေညှိနည်းအလုပ်ပေးတရားတော်(၁)
ဣန္ဒြေညှိနည်းအလုပ်ပေးတရားတော်(၁)
ပကတိမြွေနှင့်တိုက်မြေဥပမာပြအလုပ်ပေးတရားတော်
ပကတိမြွေနှင့်တိုက်မြေဥပမာပြအလုပ်ပေးတရားတော်
နှလုံးသွင်းမှန်မှုအလုပ်ပေးတရားတော်
နှလုံးသွင်းမှန်မှုအလုပ်ပေးတရားတော်
ကာယမီမံအလုပ်ပေးတရားတော်
ကာယမီမံအလုပ်ပေးတရားတော်

Page 1 of 21