တရားတော်များ(Audio , MP-3)

ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်)

သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၉)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၉)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၈)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၈)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၇)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၇)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၆)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၆)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၅)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၅)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၄)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၄)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၃)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၃)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၂)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၂)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၁)
သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း(၁)
နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်း
နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်း
ဘဝသစ်၌ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း
ဘဝသစ်၌ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း
ဘဝနိဂုံးသေဆုံးခြင်း
ဘဝနိဂုံးသေဆုံးခြင်း
သတ္တဝါတို့၏ (၃၁)ဘုံ
သတ္တဝါတို့၏ (၃၁)ဘုံ
စိတ်ကို အာရုံနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်း
စိတ်ကို အာရုံနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်း
စိတ်ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာခြင်း(၂)
စိတ်ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာခြင်း(၂)

Page 10 of 21