ဓုတင်္ဂပကာသနီကျမ်း

ဓုတင်္ဂပကာသနီကျမ်း
အရှင်ကောဝိဒ(တောင်ပုလု)


2054

Liked Times: 2054