ဓမ္မဒီပနီပု ဏ္ဏာဝါဒကမ္မဋ္ဌာန်းကျမ်း

ဓမ္မဒီပနီပု ဏ္ဏာဝါဒကမ္မဋ္ဌာန်းကျမ်း
အရှင်ဉာဏ

1157

Liked Times: 1157