ပဋိပတ်ကျင့်စဉ်နှင့်သဘာဝဝတ္ထဒီပနီကျမ်း

ပဋိပတ်ကျင့်စဉ်နှင့်သဘာဝဝတ္ထဒီပနီကျမ်း
မှန်ကင်းဆရာတော် ဘုရားကြီး

2552

Liked Times: 2552