ဝိနိစ္ဆယသူစိ(ပဌမတွဲ)

ဝိနိစ္ဆယသူစိ(ပဌမတွဲ)
လယ်တီဆရာတော်

731

Liked Times: 731