ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယသဋ္ဌိနိပါတ်နှင့်သတ္တတိနိပါတ်

ဇာတ်အဋ္ဌကထာနိဿယသဋ္ဌိနိပါတ်နှင့်သတ္တတိနိပါတ်
အရှင်ကေသရ

2209

Liked Times: 2209