သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၈)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၇ခုနှစ်  ဧပြီလ  အတွဲ (၂၂)  အမှတ် (၈)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

2125

Liked Times: 2125