ပြင်ပမှထုတ်ဝေသောဗုဒ္ဓစာပေစာအုပ်များ

အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာစာအုပ်များ

ဗုဒ္ဓခေတ်ဂျိမ်း(စ်)အဘိဓမ္မာ
ဗုဒ္ဓခေတ်ဂျိမ်း(စ်)အဘိဓမ္မာ
ပရမတ္ထသံခိပ်အဖြေစကားပြေကျမ်း
ပရမတ္ထသံခိပ်အဖြေစကားပြေကျမ်း
ပရမတ္ထမေဒနီကျမ်း
ပရမတ္ထမေဒနီကျမ်း
ပထမပြန်ပဋ္ဌာန်းပုစ္ဆာအဖြေကျမ်း
ပထမပြန်ပဋ္ဌာန်းပုစ္ဆာအဖြေကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းဥယျာဉ် မှ ဓမ္မအဆီအနှစ်များ
ပဋ္ဌာန်းဥယျာဉ် မှ ဓမ္မအဆီအနှစ်များ
ပဋ္ဌာန်းအရသာ  (ဆုတောင်းပြည့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျမ်း)
ပဋ္ဌာန်းအရသာ (ဆုတောင်းပြည့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျမ်း)
ပဋ္ဌာန်းအရကောက်နှင့် အနုဂဏ္ဌိ
ပဋ္ဌာန်းအရကောက်နှင့် အနုဂဏ္ဌိ
ပဋ္ဌာန်းဝိပဿနာဟောစဉ်ကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းဝိပဿနာဟောစဉ်ကျမ်း
ပဋ္ဌာန်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားတော်ကြီး
ပဋ္ဌာန်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားတော်ကြီး
ပဋ္ဌာန်းလက်ဆောင်ပို့ချစဉ်ဆိုရိုး  (သုဒ္ဓသင်္ချာ + အရကောက်)
ပဋ္ဌာန်းလက်ဆောင်ပို့ချစဉ်ဆိုရိုး (သုဒ္ဓသင်္ချာ + အရကောက်)
ပဋ္ဌာန်းလက်ဆောင်
ပဋ္ဌာန်းလက်ဆောင်
ပဋ္ဌာန်းမဟာ
ပဋ္ဌာန်းမဟာ
ပဋ္ဌာန်းမြန်မာပြန်အနှစ်ချုပ်
ပဋ္ဌာန်းမြန်မာပြန်အနှစ်ချုပ်
ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ
ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ပစ္စယနိဒ္ဒေသနိဿယအဖွင့်အကြောင်း နှင့် အကျိုး ပစ္စည်းနှင့် ပစ္စုပ္ပန်
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ပစ္စယနိဒ္ဒေသနိဿယအဖွင့်အကြောင်း နှင့် အကျိုး ပစ္စည်းနှင့် ပစ္စုပ္ပန်

Page 164 of 173