ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ဒု)

ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ဒု)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန


6017

Liked Times: 6017
ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ပ)
ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ပ)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန