ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ဒု)

ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ဒု)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန


6492

Liked Times: 6492
ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ပ)
ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ပ)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန