ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ဒု)

ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ဒု)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန


6218

Liked Times: 6218
ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ပ)
ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂအဋ္ဌကထာ(ပ)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန