ပါရာဇိကဏ်ဘာသာဋီကာ(စတုတ္ထအုပ်)

ပါရာဇိကဏ်ဘာသာဋီကာ(စတုတ္ထအုပ်)
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ


1509

Liked Times: 1509
ပါရာဇိကဏ်ဘာသာဋီကာ(တတိယအုပ်)
ပါရာဇိကဏ်ဘာသာဋီကာ(တတိယအုပ်)
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ