နိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်အမတဂ္ဂနိဒ္ဒေသကျမ်း

နိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်အမတဂ္ဂနိဒ္ဒေသကျမ်း
စာရိန္ဒာသဘထေရ်


2381

Liked Times: 2381