သံဂါယနာသုံးတန်(သင်္ဂါယနာတင်ပုံဇာတ်လမ်းစုံ)

သံဂါယနာသုံးတန်(သင်္ဂါယနာတင်ပုံဇာတ်လမ်းစုံ)
ဦး၀ဏ္ဏသီရိ

1989

Liked Times: 1989