တထာဂတဥဒါနဒီပနီ (တတိယတွဲ)

တထာဂတဥဒါနဒီပနီ (တတိယတွဲ)
အသျှင်သီရိသဒ္ဓမာဘိလင်္ကာရ

2715

Liked Times: 2715