အင်းဝသာသနာဝင်

အင်းဝသာသနာဝင်
အရှင်ကေလာသ

1958

Liked Times: 1958