ဓမ္မဝိသုဒ္ဓိဝိပဿနာဟောစဉ်ကျမ်း

ဓမ္မဝိသုဒ္ဓိဝိပဿနာဟောစဉ်ကျမ်း
အရှင်ကောသလ္လမထေရ်

1247

Liked Times: 1247