အရှုခံစိတ်(၁၃)မျိုးကို အရှုဉာဏ်မောဟစိတ်နဲ့ ဝိပဿနာရှုနည်း

အရှုခံစိတ်(၁၃)မျိုးကို အရှုဉာဏ်မောဟစိတ်နဲ့ ဝိပဿနာရှုနည်း
ဘဒ္ဒန္တဝိမလ(မိုးကုတ်ဆရာတော်)

701

Liked Times: 701