အနတ္တဒီပနီ

အနတ္တဒီပနီ
အရှင်ဉာဏ

1982

Liked Times: 1982