ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုအခြေပြသင်တန်း (အကြီးတန်းသင်ခန်းစာ)

ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုအခြေပြသင်တန်း (အကြီးတန်းသင်ခန်းစာ)
အရှင်ကဝိန္ဒ

722

Liked Times: 722