သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ အတွဲ(၂၁)၊ အမှတ်(၅)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ အတွဲ(၂၁)၊ အမှတ်(၅)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

908

Liked Times: 908