ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိပဿနာဉာဏဒဿနဖြတ်လမ်းပြကျမ်းနှင့် ဝိပဿနာလက်စွဲကျမ်း

ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိပဿနာဉာဏဒဿနဖြတ်လမ်းပြကျမ်းနှင့် ဝိပဿနာလက်စွဲကျမ်း
လယ်တီဆရာတော်အရှင်ဉာဏ

1598

Liked Times: 1598