သိပ္ပံပညာရှင်များမသိမြင်သေးသောဗုဒ္ဓ၏ရုပ်နာမ်သဘာဝအမြင်များ

သိပ္ပံပညာရှင်များမသိမြင်သေးသောဗုဒ္ဓ၏ရုပ်နာမ်သဘာဝအမြင်များ
တက္ကသိုလ်သျှင်သီရိ

2908

Liked Times: 2908