ရာဇမတ္တဏ္ဍနိဿရည်းကျမ်းငါးတွဲ(ပထမတွဲ)

ရာဇမတ္တဏ္ဍနိဿရည်းကျမ်းငါးတွဲ(ပထမတွဲ)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန

1687

Liked Times: 1687