စူဠသိဿကောဝါဒကျမ်းနှင့်မဟာသိဿကောဝါဒကျမ်း

စူဠသိဿကောဝါဒကျမ်းနှင့်မဟာသိဿကောဝါဒကျမ်း
ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

1567

Liked Times: 1567