အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီမကကျမ်း(ပထမတွဲ)

အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီမကကျမ်း(ပထမတွဲ)
အရှင်စန္ဒဝံသာလင်္ကာရ

4687

Liked Times: 4687