အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီမကကျမ်း(တတိယတွဲ)

အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီမကကျမ်း(တတိယတွဲ)
အရှင်စန္ဒဝံသာလင်္ကာရ

2437

Liked Times: 2437