"သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော်များလှူဒါန်း ဆက်ကပ်ပွဲအခမ်းအနား(နေရာချထားရေးအဖွဲ့)လမ်းညွှန်"

"သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော်များလှူဒါန်း ဆက်ကပ်ပွဲအခမ်းအနား(နေရာချထားရေးအဖွဲ့)လမ်းညွှန်"
သာသနာရေးဦးစီးဌာန

1015

Liked Times: 1015