ကန္တရဝတီကယားပြည်တခွင်တရားဟောထွက်ခဲ့စဉ်

ကန္တရဝတီကယားပြည်တခွင်တရားဟောထွက်ခဲ့စဉ်
ညောင်ကန်အရှင်ဣန္ဒက

1357

Liked Times: 1357