သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊မေလ၊ အတွဲ(၂၁)အမှတ် (၉)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၆ခုနှစ်၊မေလ၊ အတွဲ(၂၁)အမှတ် (၉)
သာသနာတော်ထွန်းကား ပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

904

Liked Times: 904