သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဇွန်လ၊ အတွဲ(၂၁)အမှတ် (၁၀)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဇွန်လ၊ အတွဲ(၂၁)အမှတ် (၁၀)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

837

Liked Times: 837