သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ၊ အတွဲ(၂၁)အမှတ် (၁၁)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ၊ အတွဲ(၂၁)အမှတ် (၁၁)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

957

Liked Times: 957