သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ၊ အတွဲ(၂၁)အမှတ် (၁၂)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၆ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ၊ အတွဲ(၂၁)အမှတ် (၁၂)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

859

Liked Times: 859