မဇ္ဇသုဗောဓိနီ အရက်

မဇ္ဇသုဗောဓိနီ အရက်
အရှင်ဓမ္မပါလာနန္ဒ

950

Liked Times: 950