မဇ္ဇသုဗောဓိနီ အရက်

မဇ္ဇသုဗောဓိနီ အရက်
အရှင်ဓမ္မပါလာနန္ဒ

565

Liked Times: 565