ဘာဝနာရသဝိဘာဝနီကျမ်းနှင့် အမတရသဝိဘာဝနီကျမ်း (ဒုတိယပိုင်း)

ဘာဝနာရသဝိဘာဝနီကျမ်းနှင့် အမတရသဝိဘာဝနီကျမ်း (ဒုတိယပိုင်း)
အရှင်ဇောတိပါလ

631

Liked Times: 631