ပခုက္ကူမြို့မဟာဝိသုတာရာမတိုက် တိုက်အုပ်ဆရာတော် အရှင်နန္ဒိယမဟာထေရ်၏သြဝါဒကထာများ

ပခုက္ကူမြို့မဟာဝိသုတာရာမတိုက်  တိုက်အုပ်ဆရာတော် အရှင်နန္ဒိယမဟာထေရ်၏သြဝါဒကထာများ
အရှင်နန္ဒိယမဟာထေရ်

1994

Liked Times: 1994