စတုဘုမ္မိကမဂ္ဂင်သာသနာဝင်သမိုင်း

စတုဘုမ္မိကမဂ္ဂင်သာသနာဝင်သမိုင်း
လယ်တီ-ဦးလှပိုင်

1696

Liked Times: 1696