ဝိနည်းဓမ္မကံအဓိကရုဏ်းမှုခင်းများဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်ဝိနိစ္ဆယလက်စွဲ( ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်)

ဝိနည်းဓမ္မကံအဓိကရုဏ်းမှုခင်းများဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်ဝိနိစ္ဆယလက်စွဲ( ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန

3194

Liked Times: 3194