နိုင်ငံတော်သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့အမှတ် (၁၂) ၏ မိုးကုတ်ဝိနိစ္ဆယ

နိုင်ငံတော်သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့အမှတ်  (၁၂) ၏ မိုးကုတ်ဝိနိစ္ဆယ
သာသနာရေးဦးစီးဌာန

2112

Liked Times: 2112