ဧကကနိပါတ် ပါဌဇာတ်အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့် ဘာသာပြန် နိဿယ(ပဌမတွဲ)

ဧကကနိပါတ် ပါဌဇာတ်အဋ္ဌကထာပါဌ်နှင့် ဘာသာပြန် နိဿယ(ပဌမတွဲ)
အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ

1914

Liked Times: 1914