ပြော-သင်-ကျင့် ယထာဝါဒီ-တထာကာရီကျမ်း အမှတ်စဉ် (၁)

ပြော-သင်-ကျင့် ယထာဝါဒီ-တထာကာရီကျမ်း အမှတ်စဉ် (၁)
ဦးဝိသုဒ္ဓ

1538

Liked Times: 1538