ဒွါရဂိုဏ်းကြီး၏ဥပဒေကျင့်စဉ်

ဒွါရဂိုဏ်းကြီး၏ဥပဒေကျင့်စဉ်
မဟာနာယကဆရာတော် ဘုရားကြီးများ

1962

Liked Times: 1962