ဒွါရဂိုဏ်းကြီး၏ဥပဒေကျင့်စဉ်

ဒွါရဂိုဏ်းကြီး၏ဥပဒေကျင့်စဉ်
မဟာနာယကဆရာတော် ဘုရားကြီးများ

546

Liked Times: 546