စလင်းဝိနည်းဂဏ္ဌိသစ်ကျမ်း(ပထမတွဲ)

စလင်းဝိနည်းဂဏ္ဌိသစ်ကျမ်း(ပထမတွဲ)
စလင်းဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိစ္စ

955

Liked Times: 955