စလင်းဝိနည်းဂဏ္ဌိသစ်ကျမ်း(ပထမတွဲ)

စလင်းဝိနည်းဂဏ္ဌိသစ်ကျမ်း(ပထမတွဲ)
စလင်းဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိစ္စ

3589

Liked Times: 3589