စလင်းဝိနည်းဂဏ္ဌိသစ်ကျမ်း(ဒုတိယတွဲ)

စလင်းဝိနည်းဂဏ္ဌိသစ်ကျမ်း(ဒုတိယတွဲ)
စလင်းဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိစ္စ

4093

Liked Times: 4093