ဝိနည်း (၅) ကျမ်းလာကိုယ်ကျင့်တရားများ

ဝိနည်း (၅) ကျမ်းလာကိုယ်ကျင့်တရားများ
ဟိတေသီနေလအရှင်နိပုဏ

746

Liked Times: 746