အဘိဏှပစ္စဝေက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန်တရားတော်

အဘိဏှပစ္စဝေက္ခိတဗ္ဗသုတ္တန်တရားတော်
သဲကုန်းဆရာတော် ဦးဉာဏိဿရ

2710

Liked Times: 2710