လူတိုင်းဒါနပညာတတ်မြောက်ရေးအတွက်သံလျှင်တောရဓမ္မဝါဒီ-သင်ပြပေးသောဒါနသင်တန်း-ဉာဏ်လုပ်ငန်း

လူတိုင်းဒါနပညာတတ်မြောက်ရေးအတွက်သံလျှင်တောရဓမ္မဝါဒီ-သင်ပြပေးသောဒါနသင်တန်း-ဉာဏ်လုပ်ငန်း
အရှင်ဂုဏိန္ဒ

2961

Liked Times: 2961