အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ၏ဟောစဉ်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ် (၁)

အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ၏ဟောစဉ်တရားပေါင်းချုပ်  အမှတ် (၁)
အရှင်ကုဏ္ဍလာ

1373

Liked Times: 1373