အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ၏ဟောစဉ်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ် (၂)

အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ၏ဟောစဉ်တရားပေါင်းချုပ်  အမှတ် (၂)
အရှင်ကုဏ္ဍလာ

1530

Liked Times: 1530